Hỗ trợ trực tuyến


Phone: 0983464646 - Mr Linh

Hỗ trợ bán hàng


Phone: 0912 223 231 Mrs Hoa

Hỗ trợ trực tuyến


Phone: 0915897789 Mr Minh
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 • Máy đo huyết áp HEM 6121
  Máy đo huyết áp HEM 6121

  Sale: 700,000 VNĐ

 • Máy đo huyết áp HEM 7320
  Máy đo huyết áp HEM 7320

  Sale: 2,300,000 VNĐ

 • Máy đo huyết áp HEM 7322
  Máy đo huyết áp HEM 7322

  Sale: 1,850,000 VNĐ

 • Máy đo huyết áp HEM 8712
  Máy đo huyết áp HEM 8712

  Sale: 700,000 VNĐ

 • Máy đo huyết áp HEM 7121
  Máy đo huyết áp HEM 7121

  Sale: 950,000 VNĐ

SẢN PHẨM NỔI BẬT
 • Máy đo huyết áp HEM 7121

  Máy đo huyết áp HEM 7121

  950,000 VNĐ

 • Máy đo huyết áp HEM 7200

  Máy đo huyết áp HEM 7200

  1,150,000 VNĐ

 • Máy đo huyết áp HEM 7130

  Máy đo huyết áp HEM 7130

  1,150,000 VNĐ

 • Omron Hem -6052

  Omron Hem -6052

  1,600,000 VNĐ

 • Omron JPN1

  Omron JPN1

  1,600,000 VNĐ

 • Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM-20

  Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM-20

  1,480,000 VNĐ

HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 • Test thử đường huyết Optium
 • Máy thử đường huyết Oncall-Advan
 • Test thử đường huyết Accuchek-Advantage II
 • Máy thử đường huyết Accuchek Perfoma
 • Máy thử đường huyết Accuchek Active
SẢN PHẨM NỔI BẬT
 • Máy thử đường huyết Accuchek Perfoma

  Máy thử đường huyết Accuchek Perfoma

  600,000 VNĐ

 • Máy thử đường huyết Accuchek Active

  Máy thử đường huyết Accuchek Active

  450,000 VNĐ

 • Test thử đường huyết Oncall-Plus

  Test thử đường huyết Oncall-Plus

  200,000 VNĐ

 • Máy thử đường huyết OnCall EZ II

  Máy thử đường huyết OnCall EZ II

  990,000 VNĐ

 • Máy thử đường huyết OneTouch SelectSimple

  Máy thử đường huyết OneTouch SelectSimple

  1,350,000 VNĐ

 • Máy thử đường huyết OneTouch Ultra

  Máy thử đường huyết OneTouch Ultra

  1,950,000 VNĐ

HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO


SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 • Máy xông họng Narita
  Máy xông họng Narita

  Sale: 950,000 VNĐ

 • Máy xông họng FujiMax
  Máy xông họng FujiMax

  Sale: 1,100,000 VNĐ

 • Máy xông CompMist
  Máy xông CompMist

  Sale: 800,000 VNĐ

 • Máy xông RossMax
  Máy xông RossMax

  Sale: 1,100,000 VNĐ

 • Máy xông mũi họng NE-C802
  Máy xông mũi họng NE-C802

  Sale: 750,000 VNĐ

SẢN PHẨM NỔI BẬT
 • Máy xông RossMax

  Máy xông RossMax

  1,100,000 VNĐ

 • Máy xông mũi họng NE-C802

  Máy xông mũi họng NE-C802

  750,000 VNĐ

 • Máy xông mũi họng NE-C801KD

  Máy xông mũi họng NE-C801KD

  1,200,000 VNĐ

 • Máy xông họng NE 801

  Máy xông họng NE 801

  950,000 VNĐ

 • Máy khí dung NE-C29

  Máy khí dung NE-C29

  1,400,000 VNĐ

 • Máy xông họng NE-C28

  Máy xông họng NE-C28

  1,150,000 VNĐ

HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 • Xe lăn ngả 2 tay phanh ( Đa Năng) X7
 • Xe lăn thường có bô X8
  Xe lăn thường có bô X8

  Sale: 1,600,000 VNĐ

 • Xe lăn HBG-P
  Xe lăn HBG-P

  Sale: 1,800,000 VNĐ

 • Xe lăn thường có bô Kaiyang KY608-46
 • Xe lăn có bô BH0003
  Xe lăn có bô BH0003

  Sale: 1,700,000 VNĐ

SẢN PHẨM NỔI BẬT
 • Xe lăn ngả 2 tay phanh ( Đa Năng) X7

  Xe lăn ngả 2 tay phanh ( Đa Năng) X7

  2,300,000 VNĐ

 • Xe lăn thường có bô X8

  Xe lăn thường có bô X8

  1,600,000 VNĐ

 • Xe lăn HBG-P

  Xe lăn HBG-P

  1,800,000 VNĐ

 • Xe lăn thường có bô Kaiyang KY608-46

  Xe lăn thường có bô Kaiyang KY608-46

  1,700,000 VNĐ

 • Xe lăn có bô BH0003

  Xe lăn có bô BH0003

  1,700,000 VNĐ

 • Xe lăn HBL6

  Xe lăn HBL6

  1,650,000 VNĐ

HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO


SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 • Hộp hấp inox
  Hộp hấp inox

  Sale: 0 VNĐ

 • Cáng cứu thương inox Nhật
  Cáng cứu thương inox Nhật

  Sale: 1,599,000 VNĐ

 • Nạng inox
  Nạng inox

  Sale: 200,000 VNĐ

 • Tủ thuốc y tế
  Tủ thuốc y tế

  Sale: 1,800,000 VNĐ

SẢN PHẨM NỔI BẬT
 • Hộp hấp inox

  Hộp hấp inox

  0 VNĐ

 • Cáng cứu thương inox Nhật

  Cáng cứu thương inox Nhật

  1,599,000 VNĐ

 • Bàn khám bệnh inox

  Bàn khám bệnh inox

  1,400,000 VNĐ

 • Giường Inox dát gỗ

  Giường Inox dát gỗ

  1,400,000 VNĐ

 • Giường Inox 2 tay quay

  Giường Inox 2 tay quay

  4,100,000 VNĐ

 • Giường Inox thường

  Giường Inox thường

  1,700,000 VNĐ

HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO


SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 • Cân Camry Nhật 9016
  Cân Camry Nhật 9016

  Sale: 0 VNĐ

 • Đệm Massage 2000
  Đệm Massage 2000

  Sale: 850,000 VNĐ

 • Nẹp đêm dài
  Nẹp đêm dài

  Sale: 280,000 VNĐ

 • Nẹp chống xoay ngắn
  Nẹp chống xoay ngắn

  Sale: 190,000 VNĐ

 • CKFL3-10T
  CKFL3-10T

  Sale: 1,200,000 VNĐ

SẢN PHẨM NỔI BẬT
 • Đèn đọc film 1 cửa

  Đèn đọc film 1 cửa

  800,000 VNĐ

 • Bảng thị lực điện

  Bảng thị lực điện

  350,000 VNĐ

 • CKFL3-10T

  CKFL3-10T

  1,200,000 VNĐ

 • Máy tạo oxyzen 7F-5

  Máy tạo oxyzen 7F-5

  9,500,000 VNĐ

 • Cân có thước đo chiều cao TZ-120

  Cân có thước đo chiều cao TZ-120

  1,200,000 VNĐ

 • Cân sức khỏe Omron

  Cân sức khỏe Omron

  900,000 VNĐ

HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO


SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 • Máy điện châm TQ
  Máy điện châm TQ

  Sale: 0 VNĐ

 • Máy điện châm SG
  Máy điện châm SG

  Sale: 500,000 VNĐ

 • Nhiệt kế điện tử đo tai Microlife
 • Đo nhiệt độ trán Thụy sĩ Microlife
 • Đo nhiệt độ ĐT tai Omron TH-839S
SẢN PHẨM NỔI BẬT
 • Nhiệt kế điện tử đo tai Microlife

  Nhiệt kế điện tử đo tai Microlife

  600,000 VNĐ

 • Đo nhiệt độ trán Thụy sĩ Microlife

  Đo nhiệt độ trán Thụy sĩ Microlife

  700,000 VNĐ

 • Đo nhiệt độ ĐT tai Omron TH-839S

  Đo nhiệt độ ĐT tai Omron TH-839S

  650,000 VNĐ

 • Máy trợ thính Rionet HA-20DX

  Máy trợ thính Rionet HA-20DX

  1,050,000 VNĐ

 • Máy trợ thính Rionet HB-23P

  Máy trợ thính Rionet HB-23P

  2,050,000 VNĐ

 • Máy trợ thính Xingma XM-999E

  Máy trợ thính Xingma XM-999E

  350,000 VNĐ

HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO


SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 • Giấy siêu âm Sony
  Giấy siêu âm Sony

  Sale: 0 VNĐ

 • Dụng cụ hút mũi hai dây
 • Dây hút nhớt
  Dây hút nhớt

  Sale: 7,000 VNĐ

 • Dây hút dịch
  Dây hút dịch

  Sale: 6,000 VNĐ

 • Bột bó các loại
  Bột bó các loại

  Sale: 0 VNĐ

SẢN PHẨM NỔI BẬT
 • Dây hút nhớt

  Dây hút nhớt

  7,000 VNĐ

 • Dây hút dịch

  Dây hút dịch

  6,000 VNĐ

 • Cồn y tế

  Cồn y tế

  40,000 VNĐ

 • Bông y tế Tân An

  Bông y tế Tân An

  180,000 VNĐ

 • Găng tay phẫu thuật

  Găng tay phẫu thuật

  8,000 VNĐ

 • Khẩu trang y tế

  Khẩu trang y tế

  40,000 VNĐ

HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO


SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 • Thiện thanh cỡ trung
  Thiện thanh cỡ trung

  Sale: 130,000 VNĐ

SẢN PHẨM NỔI BẬT
 • Túi chườm Thiên Thanh

  Túi chườm Thiên Thanh

  180,000 VNĐ

HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO
xe toyota camry, xe toyota innova, trị mụn đông y, trị nám

 • THIẾT BỊ Y TẾ  24H " VP ĐẠI DIỆN "

  Đ/C: 109 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội ( Cạnh ngã 4 Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến )
  ĐT: 04 3576 5799 - 0915 897 789
 • THIẾT BỊ Y TẾ 24H

  Đ/C  : 40 Phương Mai,ki ốt số 1, Đống Đa, Hà Nội (CH số 1 Cạnh cổng viện Trang thiết bị Y tế)
  ĐT   : 04 3576 5799